Sametová revoluce v Pardubicích Dnes je:

Aktuálně: aktuální informace z Pardubic. sportovní informace z Pardubic. Předpověď počasí

Kultura: Programy pardubických kin Programy pardubických divadel. Program koncertů. Program klubů a diskoték. Výstavy v Pardubicích

Informace: Ubytování v Pardubicích Kdy na úřad , do obchodu, plavat... Kam v Pardubicích Plán linek pardubické MHD Pardubický rozcestník tipy k návštěvě pardubických restaurací Pardubický kraj Seznam památek východních Čech Fotoreportáže Astrologie

Historie: Historie Pardubic Historie Pernštýnského náměstí Historie Pardubických radnic Historie Pernštýnského zámku Historie náměstí Republiky Historie třídy Míru Historie Kunětické hory Výstava Tělesné výchovy a sportu 1931 Historie MHD v Pardubicích Historie trolejbusové dopravy v Pardubicích Sametová revoluce v Pardubicích Parforsní hony Pardubice v budoucnosti Východočeská výstava 1903 Historie pardubických drážek

Ostatní: Víte, že ... ? Včera a dnes

uvod

Trolejbus na Prokopově mostě Historii MHD v Pardubicích je věnována jedna celá kapitola. Tato stránka je však věnována pouze torlejbusům, které již 50. let jezdí pardubickými ulicemi. Výstavba trolejového vedení byla v Pardubicích zahájena v roce 1951. Původní záměr pro první pardubickou trolejbusovou trať bylo propojení starého nádraží s průmyslovou zónou v Semtíně a v Rybitví. Nakonec však byla trať postavena až do Bohdanče. A tak 28.12. 1951 ve večerních hodinách proběhla zkušební jízda a 20. ledna 1952 zahájil konvoj šesti slavnostně vyzdobených trolejbusů Škoda 7Tr dopravu na první lince od starého nádraží přes střed města do Semtína a Bohdanče. V té době byla na Dukle již budována vozovna a stavěla se trať ze středu města na Duklu. Do doby než byla tato trať dostavěna, parkovaly trolejbusy pod širým nebem na ulici. A tak v první polovině roku 1953 jezdila linka č. 3 z Bohdanče do Dukly vozovny. V červnu 1953 byla původně autobusová linka č. 1 jezdící z Jesničánek k nemocnici změněna na trolejbusovou. 12.4.1954 začala fungovat trolejbusová linka č. 2 ze Slovan do Jesničánek. Havárie trolejbusu na Slovanech Původní autobusová linka č. 2 jezdila až do Svítkova, ale jelikož se nepodařilo vystavět vedení do Svítkova tak, jak se předpokládalo, vznikla autobusová linka č. 4 na trase Svítkov - divadlo. V roce 1954 vlastnil pardubický dopravní podnik již 20 trolejbusů. 4.9.1956 byla zavedena trolejbusová linka č. 5, která jezdila z Dukly na Slovany bez zajíždění ke starému nádraží. Od května 1958, kdy bylo zprovozněno nové nádraží, přestaly ke starému nádraží zajíždět všechny zbývající linky. Teprve až 5.10.1959 bylo zprovozněno trolejové vedení k novému nádraží. Roku 1956 byla vybudována manipulační točna u sv. Josefa pro výpomocné trolejbusy při filmových festivalech. Roku 1956 zakoupil Dopravní podnik 4 předválečné trolejbusy z Prahy s řízením vpravo. Ty však byly velice poruchové a tak roku 1958 byly vyřazeny. Roku 1959 vlastnil podnik již 33 trolejbusů. Trolejbusové tratě v roce 1959 Roku 1966 začly trolejbusy jezdit na Židov a do Dukly konečné. Od 13.3.1960 opouští linka č. 3 Duklu a končí u nádraží. Od té doby funguje i linka č. 7 na trase Dukla - UMA. 11.9.1960 byl zprovozněn Labský most u zimního stadionu a tak byla trať kolem jatek a sv. Josefa zrušena. S velkými problémy se však potýkala nově zřízená křižovatka u Veselky, která byla vybudována tak složitě, že se po ní nenaučil nikdo jezdit a tak bylo ještě týž měsíc vedení zjednodušeno. 28.5.1961 započala stavba nadjezdu u nemocnice a ve stejný den započala také rekonstrukce Dašické ulice. A tak byly linky 1 a 2 dočasně ukončeny U Kostelíčka. V roce 1962 probíhala rekonstrukce Gottwaldovy ulice (dnes Jana Palacha) a tak trolejbusy nejezdily do Jesničánek, ale pouze na Duklu. Od počátku 60. let se uvažovalo o výstavbě trati do Ohrazenic a tak od 13.1.1964 začala jezdit na trase nádraží - střed města - Ohrazenice trolejbusová linka č. 11. V té době ale již hrozil konec trolejbusů v Pardubích díky uvažované elektrifikaci železniční tratě do Hradce Králové proudovou soustavou 3000 Voltů. Úrovňové křížení s trolejovým vedením při cestě do Semtína v Doubravicích by bylo nemožné. Naštěstí se podařilo prosadit výstavbu nadjezdu a tak od 18.1.1965 jezdily trolejbusy dočasně jen do Ohrazenic a do Semtína a Bohdanče jezdily autobusy. 6.1.1966 byla zprovozněna trať na Židov a do sídliště Dukla a tak linka č. 5, která jezdila původně po trase divadlo - Schema trolejbusových tratí v roce 1966 Dukla vozovna byla oboustranně prodloužena z Židova do Dukly konečné a trolejbusová točna u divadla byla zrušena. Roku 1966 jezdilo na šesti linkách 38 trolejbusů. 60. a 70. léta 20. století byla obdobím, kdy byly vyvíjeny velké tlaky na rušení trolejbusů. V Pardubicích byla zrušena pouze trať do Ohrazenic (1968), hůře však dopadly Praha, České Budějovice a Děčín, kde byly trolejbusy zrušeny zcela a Bratislava, Brno a Hradec Králové, kde byly značně zredukovány. Roku 1974 jezdilo v Pardubicích 48 trolejbusů. V roce 1976 probíhala rekonstrukce Štrossovy ulice a také křižovatky u Domu služeb. Linka č. 2 byla nahrazena autobusy a linka 3 končila na Dukle. Od 1.9.1977 se na linku 2 opět vrátily trolejbusy a "trojka" opět končí u nádraží. Od téhož dne bylo také zavedeno mechanické odbavování cestujících. Do té doby se do kasičky u řidiče vhazovaly mince. V roce 1982 byl uzavřen podjezd v ulici 7. listopadu (dnes 17. listopadu) a tak všechny trolejbusové linky končily u nádraží. Vozidla garážovala na Palackého ulici. V polovině osmdesátých let byl kritický stav vedení. Podnik neměl na údržbu a tak se stávalo, že trolejbusy stály i několikrát do týdne díky prasklým měděným drátům. Velký výbuch v Semtíně v roce 1984 poškodil jeden trolejbus u Rybitví, což však přispělo k získání financí pro stavbu měnírny a nákup vozidel. Roku 1984 jezdilo v Pardubicích již 47 trolejbusů. Trolejbus ve Švermově ulici Již roku 1979 byla zahájena výstavba nového vedení do sídliště Polabiny. Práce byly brzy zastaveny a tak byla trať ulicí Bělehradskou a Kosmonautů dokončena až 12.10.1986 a to jen díky uzávěře Hradecké křižovatky na Stavařově. V roce 1987 byla vybudována další trať přes Polabiny od nádraží do Bělehradské ulice a to díky uzavření labského mostu u zimního stadionu. A tak od 21.4.1987 do 17.8.1987 jezdila "trojka" od nádraží přes Polabiny 3 a 4 do Bohdanče a linka číslo 7 byla nahrazena autobusy i když se na ní občas objevily i trolejbusy. Ve druhé polovině 80. let navíc probíhala rekonstrukce Moskevské (dnes Lexovy) ulice na Dukle a nadjezdu v Doubravicích, což také omezilo trolejbusovou dopravu. Od 2.11.1987 začaly od nádraží přes Polabiny jezdit okružní linky 15 a 16. Jezdily pouze mimo špičku a jejich provoz byl v roce 1990 zrušen. V roce 1989 jezdilo v Pardubicích 51 trolejbusů. 1.11.1990 začala jezdit trolejbusová linka č. 11 po trase z Pardubiček do Polabin konečné. V roce 1991 byl postaven úsek trati do Polabin Sluneční, kam byla od 11.4.1992 prodloužena linka 4. Od 1.9.2000 byla zprovozněna zprovozněna trať přes Sukovu třídu, kudy začla jezdit linka č. 11. V roce 2002 byla zprovozněna trolejbusová trať na Dubinu a tak se původně autobusová linka 13 změnila na trolejbusovou. Změny v trolejbusové dopravě bude také znamenat realizace již léta uvažovaná realizace pěší zóny na třídě Míru.


Copyright © 2001, Created by kaleidoskop@post.cz